Biodiverzita a mestá a obce budúcnosti

Sledujte videá konferencie "Biodiverzita a mestá a obce budúcnosti"

Sprache: Deutsch

Public Domain von pixabay.com

Language: english

Public Domain von pixabay.com

Otváracia reč: Môže politika zachrániť planétu? Dr. Alice Vadrot
Keď svet ochorie - a človek s ním: Dr. Josef Settele
Zastaviť stratu - Úbytok biodiverzity v Rakúsku - a rola využívania krajiny: Dr. Franz Essl
Vymieranie druhov, klimatická kríza, pandémie: Ako zachrániť planétu? Dr. Wolfgang Cramer
Meraná diverzita - Dáta o biodiverzite pre rozhodnutia založené na faktoch: Dr. Johannes Rüdisser
Stratégia Smart City - inteligentného mesta Viedeň v kontexte globálnych výziev: DI Ina Homeier

Ďakujem, že ste tam. Live stream je teraz u konca.

Zmeškali ste prezentáciu? Nevadí: všetky prezentácie budú dostupné online od 18. mája.

Prehľad

Nájdete všetky videá z prednáškovej série „Biodiverzita v mestách a komunitách budúcnosti“ z nášho online kongresu „Visions for Transition“.

 

Všetky prednášky

Otváracia reč: Môže politika zachrániť planétu?

Dr. Alice Vadrot, Rada biodiverzity Rakúsko

 

Vymieranie druhov, klimatická kríza, pandémie: Ako zachrániť planétu?

Dr. Wolfgang Cramer, Mediteránny inštitút biodiverzity a ekológie, Francúzsko

Čo musíme vedieť o klimatickej kríze a kríze biodiverzity a ako sa navzájom ovplyvňujú? Aké sú odporúčania Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPPC) a Svetovej rady pre biodiverzitu (IPBES) k potlačeniu týchto globálnych kríz? A čo sa mení v dôsledku krízy Covid?

 

Keď svet ochorie - a človek s ním. Globálna strata druhov - príčiny, dôsledky, riziká

Dr. Josef Settele, IPBES, Nemecko

Stav prírody sa zhoršuje nevídaným spôsobom, vymieranie druhov sa zrýchľuje – s ťažkými dôsledkami pre ľudí celého sveta, varuje nová správa IPBES. V akej situácii sa nachádzajú ekosytémy Zeme – na súši, pobrežiach aj v šírom oceáne? Do akej miery umožňujú viac ako siedmim miliardám ľudí dostatočnú kvalitu života s potravinami, surovinami a odpočinkom? Čo treba urobiť k dlhodobému zabezpečeniu ekosystémov? Týmto otázkam sa venuje Josef Settele, jeden z hlavných autorov aktuálnej Globálnej správy o situácii Svetovej rady pre biodiverzitu (IPBES).

 

Zastaviť stratu: Úbytok biodiverzity v Rakúsku - a rola využívania krajiny

Dr. Franz Essl, Rada biodiverzity Rakúsko

Aj v Rakúsku je nenarušená príroda fundamentom spoločenského prospechu. Chráni pred prírodnými rizikami, je zábezpekou potravinovej produkcie a je synonymom hodnotnej krajiny. Súčasné ciele, stratégie a opatrenia zďaleka nestačia k udržaniu biodiverzity Rakúska pre nasledujúce generácie. Výsledky vedeckého výskumu sú jednoznačné. Podľa slov Rakúskej rady pre biodiverzitu existujú fundované návrhy opatrení, ktoré musia byť ihneď implementované na politickej úrovni, Vo svojej prednáške podá Franz Essl prehľad o súčasnom stave a trendoch v biodiverzite v Rakúsku, s osobitným dôrazom na využitie krajiny a naznačí možné riešenia.

 

Meraná diverzita: Dáta o biodiverzite pre rozhodnutia založené na faktoch

Dr. Johannes Rüdisser, Katedra ekológie, Univerzita Innsbruck 

Ochrana zostávajúcej biologickej diverzity je jednou z najväčších a najdôležitejších výziev 21. storočia. Monitorovanie biodiverzity – t.zn. systematické a priebežné zisťovanie biologickej rozmanitosti poskytuje vedecké východiská pre fundované rozhodnutia v územnom plánovaní, poľnohospodárstve aj ochrane prírody a životného prostredia. O stave mnohých rastlinných a živočíšnych druhov v Rakúsku toho vieme žiaľ veľmi málo. Johannes Rüdisser – iniciátor monitorovania denných motýľov „Viel-Falter“ vysvetľuje význam a možnosti systematického zisťovania biodiverzity v Rakúsku na príklade motýľov.

 

Stratégia Smart City - inteligentného mesta Viedeň v kontexte globálnych výziev

DI Ina Homeier, Inteligentné mesto Viedeň

Naše mestá neustále rastú – čoskoro bude v mestách žiť viacej ľudí ako v akýchkoľvek iných typoch sídiel. Čo to znamená pre svetový vývoj? Pred akými výzvami stoja mestá? Aké výzvy súvisia s urbanizáciou? V rámcovej stratégii Smart City Wien stanovuje Viedeň svoje strategické ciele pre udržateľný rozvoj do roku 2050. Táto stratégia je tematicky prierezovou odpoveďou mesta na aktuálne a globálne výzvy, ktorým sa môžeme postaviť iba mnohovrstevným a komplexným prístupom. Jeho ťažiská sa sústreďujú na ochranu klímy, digitalizáciu, participáciu a sociálnu inklúziu. Rámcová stratégia je okrem iného aj odpoveďu na klimatíckú krízu: Toto je cesta k redukcii lokálnych emisií skleníkových plynov na polovicu do roku 2030 a o 85 percent do roku 2050 na hlavu v porovnaní s rokom 2005.

 

Mesto zmeny Freisach - mesto na jeho ceste do budúcnosti

Leo Kudlicka, Rakúska prvá Iniciatíva Mesto Zmeny

„Transition Town“ (Mesto v premene) je celosvetové hnutie iniciatív za udržateľnosť a kultúrnu zmenu, v ktorých začínajú ľudia konať a hospodáriť inak. Aj vo Friesachu, prvom meste premeny v Korutánsku, ide o rozvoj vízií a odskúšanie alternatív pre kvalitný život v čase premien. Tu prebieha hľadanie prijateľných riešení na lokálnej a regionálnej úrovni s cieľom pripraviť spoločnosť na prichádzajúce spoločenské, sociálne a ekonomické zmeny.

 

Komunita priateľská pre biodiverzitu - pridaná hodnota a výzvy

Martin Summer, bývalý primátor mesta Rankweil, Rakúsko

Obec Rankweil v krajine Vorarlberg už dlhé roky realizuje prírodné obhospodarovanie svojej zelene a stala sa tak priekopníkom v oblasti ochrany druhov v obci. Cielenými opatreniami, ako napr. zakladaním lúk s divými kvetmi, udržiavaním stelivových lúk alebo budovaním múrikov z prírodného kameňa sa podarilo zvýšiť druhovú pestrosť v obci výrazným spôsobom. Obyvateľstvo sa súčasne podarilo v intenzívnej miere zapojiť do úsilia o ochranu druhov.

 

Od fantázie k zmene

Dr. Rob Hopkins, Transition Network, Veľká Británia

Stále viac ľudí, najmä mladých, vidia budúcnosť na pozadí veľkej ekologickej krízy stále v temnejších farbách. Ale musí aj taká byť? Rob Hopkins si myslí, že nie – sme schopní spustiť aj dramatické zmeny. Ak sa nám to nepodarí, tak iba preto, že nerozvinieme našu najdôležitejšiu zbraň: ľudskú predstavivosť, teda schopnosť vidieť veci tak, aké by mohli byť. To značí schopnosť opýtať sa, čo by bolo, keby … A ak bola niekedy nejaká doba, v ktorej túto vlastnosť potrebujeme, tak je to teraz.

 

Karpatské bio-kultúrne dedičstvo - studnica múdrosti v modernej ochrane prírody

Monika Janisova, PhD, Botanický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovensko

Tradičné využívanie zelenej krajiny v strednej Európe už po dlhé stáročia alebo dokonca tisícročia zabezpečuje kvalitné potraviny aj ošatenie. Ako vedľajší efekt udržateľného poľnohospodárstva dosahujú niektoré vidiecke oblasti svetové rekordy v druhovej rozmanitosti. Tradičné poľnohospodárstvo sa doteraz zachovalo vo viacerých karpatských regiónoch. Návšteva horských obcí v Rumunsku alebo na Ukrajine pôsobí ako cesta do minulosti uplynulých desaťročí alebo dokonca storočí dejín poľnohospodárstva. Toto je skvelá priležitosť k spoznaniu múdrosti našich predkov, ktorú môžeme využiť k udržaniu biologickej rozmanitosti trávnatej krajiny pre našich potomkov. Spôsoby obhospodarovania trávnatej krajiny, vychádzajúce z tradičných ekologických poznatkov, môžu byť inšpiráciou pre koncipovanie moderných stratégií k udržaniu biodiverzity, uplatniteľných vo vidieckych regiónoch aj modernej krajine.

Literatúra: Ahogy gondozz a, úgy veszi h asznát

 

Záhradníčenie na divoko

Dave Goulson, PhD, Univerzita Sussex, Veľká Británia

Sme uprostred 6. hromadného vymierania druhov, pričom toto vymieranie prebieha rýchlejšie ako kedykoľvek predtým v posledných 65 miliónoch rokov. „Pestrosť života“ ubúda a podľa najnovších štúdií možno usudzovať, že najrýchlejším tempom mizne hmyz. Ak sa to nezmení, bude to mať ďalekosiahle následky na ľudstvo a našu planétu. Dave Goulson vysvetľuje, prečo hmyz ustupuje a naznačuje, ako na túto krízu reagovať – premenou našich záhrad a mestských oblastí na oázy života.

 

Podpora biodiverzity v komunitách - príklad Blühlinge

Dr. Martin Wildenberg, GLOBAL 2000, Rakúsko & Mrg. Katka Klimová, BROZ, Slovensko

V rámci projektu BLÜHLINGE ide o vytvorenie veľkých interaktívnych uzlov a menších nášľapných kameňov vo forme kvitnúcich plôch ako habitatov pre motýle v mestách a obciach na Slovensku a v Rakúsku v úzkej spolupráci so skúsenými strategickými partnermi. BLÜHLINGE je kombinácia rôznych prvkov tvorby povedomia z optických, haptických a vedeckých prvkov s charakterom Citizen Science – občianskej vedy, ktorej cieľom je prispieť k zmene správania. Prostredníctvom rôznych komunikačných stratégií a zapojením rozličných mediálnych kanálov posúva projekt motýľa do roly centrálneho indikátora biodiverzity. Školy, mestá, obce, občania, záhradníci a mediálni partneri na Slovensku aj v Rakúsku tak participujú na cezhraničnom projekte, koncipujú spoločne riešenia a vytvárajú súčasne predpoklady pre projekty biodiverzity v budúcnosti.

 

Blühlinge Logos